Pwllheli's Wool Shop

Siop Wlan Pwllheli


Pwllheli's Clothing Alterations, Tailoring and Repair Service

Newidiadau Dillad, Teilwra, a Gwasanaeth Atgyweirio Pwllheli

A Wide Variety of Knitting Yarn at Siop Hefina

A Wide Variety of Knitting Yarn at Siop Hefina

Always stocking a wide range of Knitting Yarn and wool, Siop Hefina is authorised stockist for King Cole, Debbie Bliss, Wendy and other wool suppliers.

Bob amser yn stocio ystod eang o Gwau Ysarn a gwlan, Siop Hefina yn stociwr awdurdodedig i King Cole, Debbie Bliss, Wendy, a chyflenwyr gwlan eraill.

 

Siop Hefina's Workshop Sewing Machine

Siop Hefina's Workshop Sewing Machine

From trousers legs to waistbands to wedding dresses. Any alteration to garments undertaken.

O trowsus coesau i waistbands i ffrogiau priodas . Unrhyw newid i ddillad a wnaed .